Markedsføring i et tverrfaglig perspekti

Markedsføring i et tverrfaglig perspekti
Kategorier: brand, Rosendahl
Brand: Tom Rosendahl
455 NOK 569 NOK
Kjøp nå

Det er på mange måter en utfordring å ha ansvar for markedsføringen i nordiske organisasjoner. Medarbeiderne er sosialisert inn i en demokratisk og sosialt bevisst tradisjon. De er opptatt av solidaritet, samfunnsansvar og miljøbevissthet, og de godtar på ingen måte at sjefens ord er lov. Dette gir klare føringer for verdigrunnlaget ved ledelsen av markedsføringsfunksjoner. Samtidig er de fleste nordiske organisasjoner kjennetegnet av ansatte med høy utdanning. Organisasjonene blir dermed ofte betegnet som kunnskapsvirksomheter, og de ansatte i disse bedriftene er gjerne selvstendige og kan ikke beordres til å gjøre en god jobb. De må motiveres og gis utviklingsmuligheter for at de skal yte sitt beste. Denne nye innføringsboken i markedsføring, myntet på bachelorstudenter, tar hensyn til dette nordiske perspektivet på markedsføringen, med fokus på relasjoner, nettverk og interaksjon. Boken har imidlertid også et internasjonalt og globalt fokus der det nordiske perspektivet settes inn i en større global sammenheng. Stikkordsregister