Vilkår

 • 01 Feb, 2022

Velkommen til ologmat.no Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av ologmat.no Nettsted.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene i sin helhet. Ikke fortsett å bruke nettstedet ologmat.no hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og enhver eller alle avtaler: Klient, Du og Din refererer til deg, personen som går inn på denne nettsiden og godtar Selskapets vilkår og betingelser. Selskapet, Oss, Vi, Vår og Oss, refererer til selskapet vårt. Part, Parter eller Oss refererer til både klienten og oss selv, eller enten klienten eller oss selv.

Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og vurderingen av betalingen som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten, enten ved formelle møter med en bestemt varighet, eller på andre måter, med det uttrykkelige formålet å møte Kundens behov med hensyn til levering av selskapets angitte tjenester/produkter, i samsvar med og underlagt gjeldende lov i nettstedets land.

Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til samme.

COOKIES

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å bruke nettstedet ologmat.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler i samsvar med ologmat.no personvern Politikk. De fleste moderne interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for oss å hente brukerdetaljer for hvert besøk.

Informasjonskapsler brukes i enkelte områder av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til dette området og brukervennlighet for de som besøker. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

LISENS

Med mindre annet er oppgitt, eier ologmat.no og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på ologmat.no.

Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan se og/eller skrive ut sider fra (Legg til URL) for din egen personlige bruk underlagt restriksjoner som er angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

 • Publiser materiale fra ologmat.no.
 • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra ologmat.no.
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra ologmat.no.
 • Videredistribuer innhold fra ologmat.no (med mindre innholdet er spesielt laget for redistribuering).

ANSVARSFRASKRIVELSE

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, eventuelle garantier som følger av lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethet til formålet og/eller bruk av rimelig forsiktighet og dyktighet).

Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • Begrens eller utelukk vårt eller ditt ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet.
 • Begrens eller utelukk vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling.
 • Begrens ethvert av våre eller ditt ansvar på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov.
 • Eller ekskluder noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er ekskludert i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og utelukkelsene av ansvar angitt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen:

 • er underlagt foregående avsnitt; og
 • regulerer alt ansvar som oppstår under ansvarsfraskrivelsen eller i forhold til gjenstanden for denne ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakter, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovpålagte plikter.

I den grad nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettsiden tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.